Voordat de voertuigdata verstuurd worden naar Vetuda worden voertuig- en persoonsgebonden gegevens verwijdert. Hierdoor is het vanuit de data in Vetuda niet mogelijk om te herleiden uit welk voertuig de data afkomstig is of wie de bestuurder dan wel bijrijders waren. Enkel een signaal id, signaal naam, tijd, locatie en de waarde/status van een specifiek signaal wordt opgeslagen zoals te zien is in onderstaand voorbeeld.
Alle op het Vetuda platform aanwezige voertuigdata komen uit wegvoertuigen van fleetowners (leasebedrijven, overheidsinstanties, taxibedrijven, transportondernemingen) en uit alle, bij Vetuda aangesloten landbouwvoertuigen. Het aantal voertuigen dat bijdraagt groeit gestaag. Met als gevolg een hogere dekking en dus een nauwkeurigere meetwaarde.
Alle voertuigen die data aanleveren op het Azure-platform zijn op een of andere manier voorzien van Beijer-technologie. Dat kan bijvoorbeeld een ritregistratiesysteem of een taximeter zijn die de data draadloos versturen.
Jazeker. Elk voertuig/transportmiddel dat is uitgerust met CAN-bus netwerken kan worden ingezet voor Vetuda. Ongeacht de sector waar het in gebruikt wordt.

Geen reacties meer mogelijk.